Laurea-ammattikorkeakoulussa käynnistyy 1.2. erillishaku restonomikoulutukseen (AMK) esimies- ja päällikkötehtävissä ravitsemisalalla vähintään kolme vuotta toimineille. Erillisryhmän opinnot on suunniteltu niin, että niissä voi jokainen opiskelija hyödyntää työelämässä jo hankkimaansa osaamista. Näin tutkinnon suorittaminen on mahdollista jopa kahdessa vuodessa myös työn ohessa.

Nyt haettavana oleva koulutus tarjoaa ravitsemisalan esimiestehtävissä toimiville hyvän mahdollisuuden kehittää omaa osaamista vastaamaan voimakkaasti muuttuvan alan haasteisiin ja samalla organisaatioille tarjoutuu erinomaisen mahdollisuus hyödyntää kehittyvän työntekijän osaamista.

–Juuri nyt ravintola-alalla on koronakriisin vuoksi hyvin haasteellinen tilanne, mutta kun tilanne muuttuu parempaan suuntaan, on liiketoimintaa osattava katsoa uusista näkökulmista. Tulevaisuuden mahdollisuuksiin on tartuttava nyt ja oman osaamisen kehittäminen koulutuksen kautta avaa tähän mahdollisuuden, tiivistää kehittämispäällikkö Katri Korelin Laureasta.

Restonomikoulutuksen opinto-ohjelmaan sisältyy ravitsemisalan opintojen lisäksi palveluliiketoimintaa, palvelumuotoilua, kieliä ja viestintää sekä menetelmäopintoja. Osa opinnoista on englanninkielisiä.

Nyt haettavana olevan koulutuksen voi suorittaa työn ohessa, sillä osa opinnoista toteutetaan verkossa ja lähiopetusta on 2-3 kertaa lukukaudessa (1-3 päivää kerrallaan). Työn opinnollistamisen kautta koulutuksen opiskelijat voivat hyödyntää myös nykyistä työtään opintojen edistämisessä, mm. erilaisia projekteja on helppo sitoa omaan työympäristöön.

Ravintola-alalla työskentelee esimerkiksi keittiömestareina, ravintolapäälliköinä, suurtalouskeittiöiden esimiestehtävissä tai yrittäjinä monipuolinen joukko ammattilaisia erilaisilla koulutustaustoilla. Ammatillinen kokemus alalta on heillä vahva, vaikka oma koulutus voikin olla aivan eri alalta. Nyt alkavassa koulutuksessa oman asiantuntijuuden kasvattamiseen tarjotaan monipuolisesti tukea ja mahdollisuuksia.

–On myös varmasti monia ammattilaisia, joilla koulutus on aiemmin jäänyt kesken työuran viedessä mukanaan. Nyt alkavassa koulutuksessa työn mukanaan tuoman vahvan kokemuksen voi hyödyntää opinnoissa, Korelin sanoo.

–Laureassa kaikille opiskelijoille laaditaan oma henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon aiemmat opinnot ja työkokemus.

Ravitsemisalan ammattilaisille suunnatun erillisryhmän opinnot käynnistyvät toukokuussa 2021. Hakuaika koulutukseen on käynnissä 1.2.–15.2. ja tarjolla koulutuksessa on yhteensä 30 aloituspaikkaa. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta.

Laurea