Virkistysuimala Neidonkeidas on korjauksen tarpeessa. Tämän tiedon valossa Lohjalla on pohdittu jo pidempään erilaisia vaihtoehtoja. Keskustelussa on ollut esillä joko uuden uimahallin rakentaminen tai vanhan laajentaminen ja peruskorjaaminen. Esillä on ollut kaksi eri sijaintivaihtoehtoa uuden hallin paikaksi; tuttu harjun seutu sekä Aurlahden ranta.

Viime aikoina Neidonkeitaan kohtalo on ollut Lohjan kaupunginhallituksen valitseman, parlamentaarisen ohjausryhmän pohdinnassa. Ohjausryhmässä on päädytty siihen tulokseen, että paras vaihtoehto on rakentaa uusi halli vanhan remontoinnin ja laajentamisen sijaan.

–Neidonkeitaan rakenteiden kuntotutkimus vahvisti ohjausryhmässä ajatusta siitä, että uuden hallin rakentaminen olisi viisaampi vaihtoehto, kuin jo kertaalleen laajennetun ja peruskorjatun hallin uudelleen laajentaminen ja remontointi. Tästä meillä oli laaja yksimielisyys, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Markku Saarinen.

–Monissa Suomen uimahallikohteissa harkitaan vanhan hallin korvaamista uudella, jos vanhan hallin korjausprosetti on yli 60, Lohjalla se arvioitiin 90:ksi prosentiksi, Saarinen jatkaa.

Uusi rakentamalla voidaan huomioida paremmin tarveselvityksessä esiin nousseet asiat, kuten tilojen esteettömyys.

–Totesimme, ettei peruskorjauksella pystyttäisi toteuttamaan kaikkia tarveselvityksessä esille nousseita tarpeita, Saarinen sanoo.

Toiveitakin voidaan toteuttaa helpommin. Lohjan Liikuntakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Vienonen kertoo, että uuteen uimahalliin kaivataan esimerkiksi 50 metrin allasta.

Arvioiden mukaan uuden hallin rakentaminen ei tule vanhan laajennusta ja korjausta merkittävästi kallimmaksi. Lisäksi suurena etuna nähdään se, ettei uimahallin käyttöön tule katkosta.

Uimahallin käyttäjän vinkkelistä tämä olisi hyvä asia, ettei käyttökatkosta tulisi. Vanha halli palvelisi siihen asti, kunnes uusi aukeaa, Vienonen toteaa.

Neidonkeidas peruskorjattiin ja laajennettiin vuonna 1998 valmistuneessa remontissa. Uimahallin tulevaisuutta pohtivat ohjausryhmä on tullut siihen tulokseen, ettei enää kannata ryhtyä samanlaiseen urakkaan, vaan rakentaa uusi halli.

Uusikin uimahalli sijoittuisi harjulle

Uuden uimahallin sijainnin osalta on pääsytty siihen lopputulokseen, että halli rakennettaisiin harjulle.

–Yksityinen konsultti esitti aiemmin uimahallin sijoittamista järven rantaan. Hänellä oli ihan hyviä perusteluja ja asia herätti myös kuntalaiskeskustelua. Osa ihmisistä on kuitenkin vahvasti sitä mieltä, että uimahallin kuuluu olla harjulla. Harjulle on helppo tulla. Aurlahden osalta taas haasteeksi nähtiin mm. liikenteen tukkoisuus, Saarinen kertoo.

Uusi uimahalli sijoittuisi jäähallin ja yleisurheilukentän katsomon väliin.

–Tällöin voidaan myös tarkastella jäähallin ja yleisurheilukentän katsomon liittämistä uimahalliin, jos se tuo lisäarvoa esimerkiksi pukuhuonetarpeisiin. Näitä mietitään jatkossa.

Siitä Saarinen on tyytyväinen, että asiaa on käsitelty hyvässä yhteishengessä niin ohjausryhmän sisällä kuin virkamiestenkin kanssa.

–Tähän asiaan on monta lähestymiskulmaa. On hyvä, että aihe on herättänyt myös kansalaiskeskustelua. Aikanaan valtuusto päättää asiasta demokraattisesti. Ohjausryhmällä ei ole päätösvaltaa asiassa, Saarinen sanoo.

Markku Saarinen iloitsee siitä, että 90-luvun remontista tehtiin rohkea päätös, joka siivitti Neidonkeitaan sen parin viime vuosikymmenen menestykseen.

Uimaan uuteen halliin vuonna 2026

Uuden uimahallin hankesuunnittelun kilpailutuksen osalta viimeinen tarjousten jättöpäivä on tänään 23.3.

–Hankesuunnitelman pohjalta aletaan hahmotella uutta hallia, Vienonen sanoo.

Lohjan kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä päätös uuden uimahallin rakentamisesta on luultavasti syksyllä 2023. Suunnitelmien mukaan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2024 ja hallin valmistua vuoteen 2026 mennessä.

Uimahallisuunnitelmat ovat myös osa laajempaa harjualueen kokonaissuunnitelmaa. Saarinen toteaa, että jos uusi halli rakennetaan, vanha ehkä puretaan ja sen tilalle saattaa tulla asuntoja. Toinen vaihtoehto on löytää uutta toimintaa hallirakennukseen. Sitä voisi esimerkiksi vetää jokin yksityinen yritys.

–Vaihtoehtoja mietitään matkan varrella, Saarinen toteaa.

Rohkea ratkaisu teki Neidonkeitaasta menestystarinan

Saarinen toivoo, että uudesta uimahallista tulee kaiken kansa uimahalli, joka osaltaan tukee ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Hän muistuttaa, että nykyinen Neidonkeidas on ollut menestystarina, joka sai alkunsa vuoden 1998 laajennuksesta ja remontista.

–Silloin oli olemassa kolme eri vaihtoehtoa, mitä hallille tehdään: suppea, keskilaaja ja laaja. Sen ajan valtuutetut olivat niin viisaita ja rohkeita, että he päätyivät laajimpaan ja kalleimpaan vaihtoehtoon. Neidonkeitaasta tuli menestystarina. Kävijöitä on vuosittain yhteensä 300 000 ja heitä tulee naapurikunnistakin. Tälläkin kertaa voisi laatia pari eri suunnitelmaa siitä, millainen uimahallista tulee.

Saarinen toivoo uudelle uimahallille yhtä hyvää menestystä. Rohkeita päätöksiäkin kaivataan ehkä jälleen, jotta Lohja erottuu muista kunnista. Uinteja uudessa hallissa voi jo fiilistellä mielikuvien tasolla.

–Saunan ikkunasta voisi näkyä Etelä-Suomen suurin järvi tai kaunis mäntymetsä. Toivon myös, että vanhan hallin seinässä oleva taideteos saadaan siirrettyä uuteen halliin, Saarinen fiilistelee.

SMS